Стоматологична клиника д-р Цикалов
Дейности и услуги
ТЕРАПЕВТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
ЛЕЧЕНИЕ С ВИСОКОЕНЕРГИЕН ЛАЗЕР
ПРОТЕЗИРАНЕ СЛЕД ЗАГУБА НА ЗЪБИ
ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА
ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ

Какво представлява консултирането?

В психологическото консултиране се работи с проблеми като конфликти, стрес, трудности при вземане на важни решения, раздяла или загуба на близък човек. Често хората достигат до консултативния кабинет след дълго и мъчително „лутане” в опит да си отговорят на въпросите, които ги тревожат. Консултирането им позволява да получат по-голяма яснота и разбиране за своите проблеми, както и на самите себе си и своите нужди.
За разлика от процеса на психотерапия, който обикновено изисква по-продължителен период от време и по-сериозен ангажимент от страна на клиента, психологическото консултиране е фокусирано към намиране на конкретно решение и затова може да се проведе и в рамките на една до няколко сесии.
Нерядко, първоначалната консултация със специалист може да послужи за насочване към психотерапия.


Какво представлява психотерапията?

Психотерапията е форма на целенасочена помощ и грижа за психичното здраве на човека. Тя бива определяна като помощ, грижа, работа, процес на себе-познание, "пътуване" навътре, вътрешна промяна и израстване - и всяко едно от тези определения е вярно в зависимост от нагласата и нуждите на човека, който я търси. Тя може да бъде еднакво полезна и на хора с изявени психични разстройства, и на такива, които просто търсят смисъла на своя живот, на изборите, които правят, на срещите и разделите, на чувствата и мислите, които ги изпълват.
Като цяло, психотерапията помага на хората да изследват и разбират по-добре своя вътрешен свят и по този начин да имат по-пълноценен живот и взаимоотношения. Препоръчва се при наличие на трайни проблеми, които могат да присъстват в различни аспекти от личния и професионалния живот като нарушават способността на индивида да се чувства удовлетворен и пълноценен. Такива проблеми са например повтарящите се състояния на депресия, чувството за непълноценност, тревожността, проблемите във взаимоотношенията, склонността към пристрастяване и др. Твърде често те водят произхода си от предишен емоционален опит или преживяни травматични събития. Психотерапията помага за преодоляването на тези проблеми като се насочва към техните причини и по този начин работи за постигането на промяна на едно по-дълбоко ниво.