Стоматологична клиника д-р Цикалов
Дейности и услуги
ТЕРАПЕВТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
ЛЕЧЕНИЕ С ВИСОКОЕНЕРГИЕН ЛАЗЕР
ПРОТЕЗИРАНЕ СЛЕД ЗАГУБА НА ЗЪБИ
ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА
ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
 

ПРОТЕЗИРАНЕ СЛЕД ЗАГУБА НА ЗЪБИ

  • Възстановяване на зъбните редици след частична загуба на зъби чрез:
    • неподвижни протезни конструкции (мостове);
    • подвижни протезни конструкции (частични протези).

  • Лечение след пълно обеззъбяване посредством:
    • подвижна протеза (цяла протеза);
    • трайно стабилизирана чрез винтови импланти цяла протеза.

В зависимост от конкретния случай се предлагат различни решения. Това, разбира се, дава възможност на нашите пациенти, преценявайки своите нужди, да изберат сами своята протезна конструкция. Тя би могла да бъде безметална керамика, металокерамична или "бленд" (метал с пластмаса или с фотополимер),частична протеза с куки (ляти или огънати), фрез-протеза, телескоп, моделнолята протеза със стави и т.н.