Стоматологична клиника д-р Цикалов
Кои сме ние
 

КОИ СМЕ НИЕ

В стоматологична клиника „Д-р Цикалов” работи екип от изключително висококвалифицирани и опитни специалисти в областта не само на общата стоматология, но и по отношение психологическата работа с пациента, която е не по-малко съществен елемент от цялостното успешно стоматологично лечение.5 Star Treatment awarded by users on WhatClinic.com

Широко известен факт е, че наличието на дентална фобия (страх от зъболечението) у пациента може да се превърне в непреодолим проблем, водещ до сериозни усложнения от отлагането на зъболечението и/или до неговото оскъпяване. Ненавременно или проведено по спешност лечение е свързано и с много повече болка, която би могла да бъде избегната.Работата с деца изисква още по-задълбочена психологическа подготовка и богат опит. Адекватната и своевременна подкрепа и помощ, оказани на малките пациенти, спестява или намалява не само техните страхове и болка, но и огромно количество майчини „нерви”. Децата опознават заобикалящия ги свят играейки. Ако мотивацията да се грижат за своите зъбки им бъде поднесена по подходящ начин, децата се превръщат в най-старателните, безстрашни и точни стоматологични пациенти.

Сериозно предимство на медицинския и мениджърския екип на Клиниката е индивидуалният подход към всеки пациент. Зъболекарите и целият персонал на Клиниката отделят много време за разговор на „разбираем” език с пациента на стола: дискутира се диагнозата, предстоящото лечение с всички възможни алтернативи, рискове или евентуални усложнения, прави се прогноза за продължителността и стойността на дадено лечение, както и на неговата ефикасност във времето.

При пациенти с по-специфични нужди (деца или тийнейджъри, бременни или млади майки, по-възрастни или със съпътстващи здравословни проблеми) се изготвя специална индивидуална програма за лечение, съобразена с конкретните нужди и възможности на организма, ако е необходимо се провежда обучение за полагането на по-добри хигиенни грижи или за по-силна мотивация. При нужда се осъществява домашно наблюдение и/или лечение.